SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски новини : БЪДЕЩОТО НА СКИ ЗОНА АЛЕКО - 30 Юли 2012 - 15:15
Прессъобщение на Витоша ски АД

Въпреки разпалените в последния месец страсти по темата Витоша, до голяма част от обществеността и медиите не достигна пълния обем факти, както и цялата истина. На днешната пресконференция ръководството на „Витоша ски” има намерение да обърне внимание върху следните факти:
 
1. КАКВО Е И КАКВО НЕ Е ВИТОША-СКИ: „Витоша ски” АД не е концесионер на туристическата и ски зона в Природен парк (ПП) „Витоша”. Концесия на Витоша няма.  Ние сме законни собственици на съоръженията – лифтове и влекове, построени в периода 1953-1983 г. Една част сме придобили от приватизираното от държавата дружество „Алеко спорт 99” АД, друга част – чрез приватизационна процедура от Столична община чрез дружеството „Въжени линии”. Задълженията по приватизационния договор са изпълнени изрядно, инвестициите са отчетени и са приети от Общинската агенция за приватизация. Всички тези съоръжения не са просто търпими, а са законно построени. За всички тях има актове за държавна собственост, което презюмира приемането им от държавни приемателни комисии. Всички съоръжения разполагат с право на строеж и права върху просеките. Естествено, за всичко казано разполагаме с изрядна документация. Всеки, който се съмнява в това, може да ни потърси и да види документите за тях. А лъжците да замълчат.

Ние не сме собственици и нямаме права върху ски пистите в парк Витоша и до приемането на новия Закон за горите от 2011 год. наемахме горска територия, която се използваше за ски писти. Но това вече не е възможно, защото пистите първо трябва да бъдат обособени като такива и след това да бъдат категоризирани. След това бихме участвали в търговете за тяхното наемане.

2. ЗАЩО ЛИФТОВЕТЕ СЕ ПУСКАТ ЕДВА СЕГА: Проблемът се състоеше в това, че не ни беще разрешено да прочистим просеките, за което имахме предписание от Държавен технически надзор. Още през лятото на 2011 написахме писма до всики отговорни институция за задаващия се проблем, но за съжаление нямахме отговор. На нашата молба да прочистим просеките беше отговорено, че нямаме право на такава дейност, за което имаме протокол, подписан от отговорните институции. За съжаление едва сега, след намесата на столичния кмет се намери адекватно решение и този проблем се преодоля.

3. КАКВО ИСКАМЕ НИЕ: да ни бъде дадена възможност да подменим съоръженията с нови и модерни, да обезопасим пистите, да направим съоръжения за изкуствен сняг и общо на Витоша да има една малка модерна ски-зона. Искаме Витоша да стане съвременно място за спорт и отдих спазвайки всички изисквания за екосъобразност и за пълна защита на природата. Твърдения за изсичане на гори, бетониране на планината, отравяне на водата и други са злонамерни манипулации на общественото мнение. Нямаме намерение да строим каквато и да е леглова база, а необходимата за проекта сеч е четири пъти по-малка от санитарната сеч за една година на Витоша, при това извършена еднократно и при предвидено компенсаторно залесяване. 

4. ЗАЩО НЕ НИ УДОВЛЕТВОРЯВАТ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ: Еднозначно не сме удовлетворени, защото промяната в частта, която ограничава нашите права за срок от 20 години, е противоконституционна. Нашето право на строеж е безсрочно и ограничаването му с двайсетгодишен срок води до отнемане на права. Ето защо сме принудени да сезираме Европейската комисия, която е чувствителна по отношение на посегателството върху частната собственост, особено извършено от държава-член на ЕС в 21 век.

Убедени сме, също така, че поставеният срок е умишлен и цели да обезсмисли всяка инвестиция - защото навсякъде по света срокът за изплащането на подобна инвестиция е също 20 години. Няма пазарна логика, която да привлече инвеститори при подобни условия. 

5. ЗАЩО СКИ СЕЗОНЪТ НА ВИТОША Е ПОД ВЪПРОС ВЪПРЕКИ ДОБРОТО НИ ЖЕЛАНИЕ: Всеки софиянец се вълнува дали на Витоша тази зима ще има ски сезон. Дебело подчертаваме – ние го искаме и ще положим всички усилия, зависещи от нас. Но решаването на този проблем не зависи от „Витоша ски”.

Затова аламираме още сега властта, цялото общество и софиянци:   до момента на Витоша реално не съществуват ски писти по документи и съгласно новоприетия Закон за горите на Витоша просто няма писти. За да има писти, съответните терени трябва първо да бъдат изключени от горския фонд, което могат да направят само държавата и общината. Законът за горите не допуска това да се прави от частен инвеститор, а пък Планът за управление на ПП „Витоша” забранява изключването им от горския фонд. Съгласно Закона за туризма ски могат да се карат единствено на категоризирани писти. Но преди да се категоризират, те трябва да се „превърнат” законово в писти.  Целта на т.нар. еколози е постигната – налице е пълно блокиране на планината.  Въпреки това ние разчитаме на държавата и на Столична община, че ще съумеят да се справят със ситуацията. Ние и всички софиянци се надяваме и разчитаме на тях да има следващ ски сезон на Витоша.

6. НАСТОЯВАМЕ ЗАКОНЪТ ДА ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ: но на Витоша има една група хора, които са по-равни от другите. Те могат незаконно да построят три влека, десетки сгради и никой да не им търси отговорност, включително да не изпълнява съдебните решения за тяхното премахване. На тези хора е разрешено да приватизират под масата символа на туристическото движение – хижа „Алеко” и да отчитат официални доходи в пъти по-ниски от твърдените от самите тях на други места, да ползват държавни имоти без търг. На това трябва да се сложи край. На Витоша законите не важат само за „Витоша ски” АД.

Прессъобщение
Витоша ски АД
30.7.2012 г.

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL