SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски новини : Дават на кметовете 50% от парите от ски писти - 30 Юни 2014 - 10:52
Предоставят без търг парцелите за влекове и за машини за изкуствен сняг

Кметовете да получават половината от приходите от държавни концесии на ски писти, изградени на територията на съответната община, предвижда проект за промяна на Закона за туризма. Той е внесен в парламента от червените депутати Дора Янкова и Таско Ерменков. Средствата, които влязат в хазната на общините от съоръженията за зимни спортове, ще се харчат за развитие на ски спортовете за деца, поддържане и изграждане на нови лифтове, влекове и обекти на туристическата и спортната инфраструктура, предвиждат проектът. Според него, когато ски зоната се разполага върху поземлени имоти, които са собственост на държавата, на една или повече общини или публичноправни организации, се предоставя съвместна концесия.


Ако нова писта или ски съоръжение ще се изгражда върху частен имот, то парцелът трябва да бъде купен или да се получат съответните ограничени вещни права - право на строеж, ползване, преминаване и прокарване. Общинските и държавни терени, през които ще преминават новоизграждащи се ски съоръжения, ще бъдат давани без търг или конкурс на избрания концесионер, предвижда още проектозаконът.

Според предложените текстове вече изградените ски писти трябва да бъдат включени в устройствените планове на съответните общини. Нивите и горските територии, на които са разположение влекове и машини за изкуствен сняг, могат да се ползват по първоначалното си предназначение извън туристическия сезон, предвижда още законът. Така за изграждането на съответните съоръжения няма да е необходимо да се променя предназначението на съответните парцели.

Според Дора Янкова промените в закона са приоритетни и трябва да бъдат приети до края на работата на 42-ото народно събрание.

от Юлияна Узаничева и Щиляна Чакърова
Стандарт нюз
29.06.2014

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL