SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски новини : Разлог развива ски туризма с нови писти и лифт в Пирин - 16 Ноември 2020 - 16:03

Община Разлог тръгва по стъпките на съседно Банско - ще инвестира в изграждане на ски писта „Кулиното II” и ски лифт в Ски зона „Кулиното” в Пирин планина. Въпреки кризата с коронавируса местната власт изпрати уведомление за инвестиционното предложение до директора на РИОСВ-Благоевград. В момента в зоната за спорт има само една писта, която е с дължина 1013 метра. Второто трасе за скиорите, което ще бъде направено, ще е с дължина 1634 метра, като за целта ще бъдат ползвани 220,067 декара земя. Ски зона „Кулиното“ се намира в северната част от разложкия дял на Пирин планина, в долината на река Кулина, с надморска височина 1400 м.

Курортът е във вековна букова гора, на 12 км от Разлог и само на 2 км от местността Предела. Като зона за практикуване на ски спорта се състои от ски писта, направена през 80-те години на миналия век. Пистата се обслужва от два влека, тип „Помагалски“.

В началото на бурното строителство на ски зоната над Банско от 2003 г. и последвалото мащабно строителство на леглова база в Банско и Разлог, на комплекс „Катарино“ и на „Пирин голф клуб“, имаше идея за изграждане супер ски курорт в Кулиното. През 2010 година обаче се сложи край на това намерение. Причината бе, че проектът противоречеше на статута на Национален парк „Пирин“. А и при настъпилата икономическа криза не се намери инвеститор да вложи 240 млн. евро за реализацията му.

След предварително инвестиционно проучване Община Разлог определи параметрите, необходими и характеризиращи ски зона „Кулиното“, които отговарят на потребностите на общината и на туристите, посещаващи района през цялата година. Параметрите на предложеното инвестиционно намерение изцяло попадат в одобрената зона в Общия устройствен план на община Разлог. Той позиционира зона „Кулиното“ като малка ски дестинация и основен изходен пункт за пешеходен зимен и летен туризъм към всички маршрути в Пирин планина, като неизменна част от туристическите, исторически и културни атракции в района през цялата година.

Ски зоната ще бъде реализирана в един малък обхват от местността, като площта на новата писта е 220,067 дка, а просеката за лифта е 11,264 дка.

„В момента съгласуваме и регламентираме точната територия, която ще бъде засегната. Надявам се, че догодина всичко ще приключи и ще направи работен проект. Нашата цел е да направим ски център, който да се посещава от семейства с деца”, коментира кметът на Разлог – Красимир Герчев.

Инвестиционното намерение е за изграждането на ски зона с две основни писти. Ски писта „Кулиното I“ с дължина 1013 м и средна широчина 50 м се запазва, запазва се и учебната писта с дължина 200 м. Ски писта „Кулиното II“ е изцяло нова с обща дължина 1634 м. и средна широчина 60 м.

Ще са необходими съоръжения, които да обслужват всички писти в ски зоната. Ще трябва нов четириседалков лифт с дължина 1013 м и с капацитет 2000-2800 човека на час, широчина 15 м и денивелация 430 м. Просеката позволява да се проектира и постави четириседалков лифт. Трасето за лифта е по-сложно за монтаж в зоната от 1220 м до 1320 м поради по-трудния релеф. Лифтът ще обслужва скиорите през зимата и туристите в останалата част от годината. От направените предварителни проучвания на надлъжен профил на трасето за лифт се вижда, че може да се монтира четириседалков лифт – фикс или с гараж. Има необходимите позиции за изграждане на долна и горна лифтова станция. В зависимост от марката, модела и техническите решения на проектантите на лифта, трасето може да се състои от долна, горна станция и от 10 до 12 стълба. Броят на седалките ще бъде от 80 до 120. Капацитетът на лифта може да бъде в параметрите от 2200 до 2800 човека на час. Скоростта на движение може да бъде от 2,0 м./сек. до 5,6 м./сек. времето за изкачване от долна до горна станция на лифта ще варира в рамките на 4 минути до 6 минути. Ски влекът с дължина 800 м се запазва, учебният ски влек с дължина 200 м също се запазва. Общият капацитет на съоръженията ще бъде в порядъка на 2800-3600 човека на час.

На следващ етап се предвижда изграждане на система за изкуствен сняг, която да покрива 100% пистите на ски зоната и да осигури ползването им през целия зимен сезон. Водохващането и изграждането на водоем за системата за изкуствен сняг и помпена станция се предвижда да се изградят на надморска височина от 1352 м, в дерето на река Кулина. Системата за изкуствен сняг се предвижда да се изгради от 3500 м водопровод с високо налягане до 45 бара, приблизително 24 шахти с щрангове за включване на машините за направата на изкуствен сняг, обезпечаващ 100% двете писти  и просеката на съществуващия ски влек. Системата ще се захранва 30 л. в секунда от помпена станция черпеща вода от водоем с обем 4000 м³ вода, захранващ се от двете от водохващания. Водохващанията ще бъдат изградени от двата потока от двете страни на съществуващата писта и те ще осигуряват водопоток до 40 л./сек. към водоема в зависимост от консумацията. Консумацията на вода от двата потока ще бъде една пета от дебита на потоците и няма да оказва влияние върху животинския и растителен свят. Водоемът ще бъде изграден на височина 1352 м, което ще позволява на оръдията за сняг в долните части на пистата да функционират без нагнетяване на помпите, на принципа на естественото налягане. Тези параметри позволяват на системата да работи едновременно с 8 до 10 оръдия за сняг с капацитет 360-500 м³ сняг на час.

„Стане ли факт това наше инвестиционно намерение, то общината ще е в друго измерение – туризмът ще се развие, а това ще се усети от местните жители. Заложили сме този проект във всички стратегически документи. Природата ни е дала много и трябва да използваме тези дадености при спазването на всички закони. Никъде не предвиждаме каквото и да е строителство в планината, дори къщичка няма да се вдигне, а да не говорим за хотели. Става въпрос само и единствено за строеж на спортни съоръжения”, категоричен е кметът на община Разлог.

Община Разлог предприема необходимите стъпки за построяването и на панорамен път в подножието на Пирин планина. Бъдещото шосе ще започва от Ски зона „Кулиното” и ще стига до голф комплекса. Тази пътна отсечка е много важна, защото се достига до територии, които могат да се изполват за релакс от туристите от страната и чужбина.

Владимир Симеонов
Кмета.бг
16 ноември 2020, 16:01

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL