SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски новини : Европейският съюз внася сериозни регулации в спорта - 27 Май 2008 - 15:51

Стриктни правила за допинга, отхвърляне на квотите за играчи от определена страна, както и справедливо разпределение на приходите от тото и лото игри, са част от предложенията в доклада на Европейския парламент върху Бялата книга за спорта.

Докладът беше приет днес на пленарната сесия на ЕП с голямо мнозинство от 518 гласа "за" срещу 49 "против" и 9 "въздържали се". Депутатите настояват Комисията да изготви ясни насоки относно прилагането на европейското право в областта на спорта.

Докладът, изготвен от Manolis Mavrommatis (ЕНП-ЕД, Гърция), приветства публикуването на Бялата книга за спорта и подчертава, че спортът играе много важна роля в европейското общество.

Близо 60% процента от гражданите на ЕС практикуват редовно спорт в рамките или извън някой от 700 000-те хиляди спортни клуба на европейско ниво. Спортът е генерирал 407 млрд. евро през 2004 г., което представлява 3.7% от БВП на ЕС и осигурява работа на 15 млн. души, или 5.4% от работната ръка.

Европейска политика в областта на спорта

Депутатите от Комисията по култура и образование на ЕП, които одобриха доклада с голямо мнозинство, приветстват включването на спорта в Договора от Лисабон, което в бъдеще ще доведе до създаването на последователна европейска политика в тази област.

По-нататък в доклада те подчертават, че предвид особеностите на спорта и неговите структури, Комисията трябва да насърчава и допълва - но не и да регулира - действията на държавите-членки и спортните организации. Комисията трябва надлежно да отчете спецификите на спорта, като изготви ясни насоки относно прилагането на европейското право спрямо спорта.

В документа се изразява съгласие с Комисията, че повечето предизвикателства в тази област могат да бъдат решени чрез саморегулиране. Депутатите изискват в бюджета за 2009 г. да бъде включена специална линия за действия в областта на спорта, като се има предвид, че Договорът от Лисабон - ако бъде ратифициран - предвижда мерки за стимулиране в тази област.

Борба с допинга

Подчертавайки, че допингът уронва принципа на прозрачна и лоялна конкуренция, членовете на ЕП призовават за политика за борба с употребата на допинг, включваща избягването на прекомерно натоварен календар, който подлага спортистите на голямо напрежение.

Докладът насърчава държавите-членки да водят борба срещу търговията с незаконни допингови вещества по същия начин, както противодействат на търговията с наркотици.

Изисква се също така в подготовката за следващата Олимпиада, която ще се проведе в Лондон през 2012 г., да се изработи план за действие относно борбата срещу употребата на допинг.

Преразпределение на приходите от медийни права

В документа се изтъква, че медийните права са основният източник на доходи за професионалния спорт в Европа и се препоръчва въвеждането на колективна продажба на медийни права, ако това все още не е направено.

За да се избегне ситуация, при която само големите клубове печелят от медийни права, депутатите считат, че трябва да има равномерно преразпределение на приходите между спортните клубове, включително най-малките, между спортните лиги, както и между професионалния и любителския спорт.

Европейският парламент признава правото на държавите-членки да предприемат мерки за гарантиране на широк обществен достъп до телевизионното отразяване на спортни събития от голямо значение за обществото като олимпийски игри, световно и европейско първенство по футбол.

Загриженост относно евентуалното дерегулиране на хазартния пазар

Европейските депутати изразяват загриженост относно възможното дерегулиране на пазара на хазартни игри и лотарии.

Те считат за подходящо използването на печалбите от тези лотарии за цели от обществен интерес, като например продължаване на финансирането за професионалния и любителския спорт.

Комисията и държавите-членки трябва да приемат също така регулаторни мерки за защита на спорта от всякакво влияние, свързано със залагания, както и да осигурят възможност за прилагане на намален ДДС по отношение на спорта заради неговата важна социална роля.

Подкрепа за играчите от местната школа

Докладът настоява за спазването на имиграционното законодателство във връзка с наемането на млади чуждестранни таланти и призовава Комисията да се справи с проблема на трафика на деца.

Депутатите призовават Комисията да признае законосъобразността на мерките, подкрепящи играчи от местната школа, като например изискването за присъствие в спортните клубове на определен брой играчи, формирани на местно ниво, независимо от тяхната националност.

В същото време в доклада се призовава държавите-членки и спортните асоциации да не въвеждат нови правила, които създават пряка дискриминация на национална основа.

Пример за това е правилото 6 + 5, което ФИФА смята да въведе и според което поне 6 играчи, имащи право да играят за националния отбор на страната, от която е футболният им клуб, трябва да бъдат в стартовия състав за даден мач.

Депутатите подкрепят по-съразмерната и недискриминационна схема на УЕФА за местните играчи, според която определен брой играчи в отбора трябва да произхождат от клуба или същото първенство.

Членовете на ЕП призовават Комисията да се произнесе открито в подкрепа на по-строгото прилагане на разпоредбата на ФИФА, забраняваща трансферите в ЕС на играчи, които не са навършили 16-годишна възраст, както и да се ангажира с принципа, че първият професионален договор на играчите трябва да бъде подписван с клуба, който ги е създал.

Мерки срещу корупцията и експлоатацията при наемането на спортисти

Депутатите изразяват неодобрение от лошите практики в дейността на определени агенти на професионални спортисти, които понякога достигат до корупция, пране на пари и експлоатация на непълнолетни спортисти, и призовават за подобряване на правилата, регламентиращи тяхната дейност.

Държавите-членки и съответните регулаторни органи трябва също така да извършат проверки във връзка с твърденията за корупция и експлоатация при наемането на спортисти, в частност на непълнолетни спортисти от държави извън Европейския съюз.

Sport1.bg
Чет, 2008-05-08 15:18

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL