SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски новини : Подписка за многократна употреба - 18 Ноември 2010 - 16:06
Отворено писмо на гражданско сдружение "Природата за хората"

Партийна инициатива на „Зелените” се използва за натиск срещу Народното събрание

Във връзка с проведената демонстрация на Партия „Зелените”, припомняме, че въпросната подписка от 70 хиляди души е по повод парламентарни избори 2009 и участието на политическата формация в тях.

За пореден път тези хора използват хубавата идея за защита на българските гори и българската природа за меркантилни цели като основната от тях е че при предстоящата промяна на Закона на горите и преминаването на природните паркове към общините ще се наложат структурни и кадрови промени, а това ще доведе до смяна на ръководствата на окупирани територии като природен парк Витоша, от техни активни членове като директора му Тома Белев. Напомняме, че активен реализатор на въпросната подписка е Сдружение WWF с представител за България съпругата на въпросния Тома Белев, Весела Кавръкова.

Още при реализирането на тази подписка алармирахме, че се използват привързаността на софианци към Витоша за манипулирането на общественото мнение. Трайна практика на тези организации е непрекъснато да саботират добри инициативи и добри закони, които са в полза на обществото, в случая на общините, защото логиката на тази промяна на закона е по-доброто стопанисване на природните паркове, приходите от дейността на природните паркова да останат в общините, като те продължават да бъдат защитени територии.

Надяваме се, че Народното събрание и медиите няма да се поддадат на поредната инсинуация и промяната в Закона за горите за горите ще се приеме във вида, в който е приложена.    

Филип Цанов
Председател на Националното гражданско сдружение "Природата за хората"

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL