SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг ски новини : Румен Драганов: Зимният туризъм има спад от около 7 процента от началото на 2012 г. - 18 Март 2012 - 17:30

ТУРИЗЪМ. Директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов пред Агенция „Фокус”.

Фокус: Какво се случи или не се случи в туризма, докато Трайчо Трайков беше министър на икономиката, енергетиката и туризма?
Румен Драганов: В тези три години беше направен съществен пробив в туризма в ситуация на тежка икономическа криза в Европа и в България - туризмът да запази параметри по отношение на пристиганията на чуждестранни туристи в България. Независимо от кризата те запазиха един тренд на ръст, който дори и малък, в последна сметка беше ръст за разлика от много други европейски туристически дестинации.
В тези три години България получи средства за реклама както от правителството, така и по линията на европейски проекти в значителни размери, каквито до момента в предишни години не са получавани. По същия начин можем да кажем, че българският туристически продукт беше рекламиран особено в 2011 година на основните пазари – Великобритания, Германия, Русия по един много добър и високоценен начин.
По отношение на зимния туризъм, особено 2012 година с реализирането на две световни ски купи и едно европейско състезание, България като туристическа дестинация в зимните спортове е на нивото на всяка една европейска и световна ски дестинация. Като цяло в тези години българският туризъм в условията на криза показа две неща – стабилност на отрасъла и това, че независимо от кризата, продължи да създава работни места и да подобрява местните икономики. Ако има икономика, която можем да кажем, че най-малко е пострадала в тази криза, това е туризмът.
Фокус: А по отношение на негативните страни?
Румен Драганов: Може би е прав министър-председателят по отношение на неговия коментар от днес, че МИЕТ като цяло е в застой. В частта туризъм три години не можа да бъде дописан старият закон за туризъм, в него не бяха вкарани текстове, важни неща, които хората, които работят в туризма очакваха. Това са - създаване на регистър на туристическите атракции – публична държавна собственост, управление на туристическите атракции и развитие като цяло на културния туризъм. Последно обещанието е, че законът ще бъде готов до края на този месец, но като цяло ние виждаме, че това е едно изключително забавяне в работата на държавната администрация. Има катастрофални резултати четвъртото тримесечие на 2011 година - средна заетост от 16.4 % на легловата база, което е най-ниската средна заетост на леглова база в българския туризъм, откакто той съществува. В същото време нямаме и тенденция за това, че средната заетост ще бъде увеличена и за първото полугодие на 2012 година . Зимният сезон, независимо от успехите със зимните ски купи, има като цяло едно забавяне с около 7 % към момента. То се дължи и на първоначалната липса на сняг и забавяне на записванията по зимните ски програми, не само за България, но и за цяла Европа. Имахме значителен спад на руския пазар от последното тримесечие на миналата година - той е 45 % и около 70 % спад по отношение на румънските туристи. В същото време неработенето на Витоша като зимна ски дестинация и тежките зимни условия, свързани със затваряне на пътната инфраструктура не само в България, а и в Румъния, в Сърбия. Утежнените зимни условия доведоха до това, че ние действително като цяло имаме едно намаляване на броя на посещенията. В същото време – и през 2012-а година българският туризъм беше дискредитиран по безпрецедентен досега начин още от самото начало на сезона с отравянето на деца в ученически лагери, със смъртен случай в басейн във Варна. След този случай се оказа, че над 260 басейна работят нерегламентирано, с тоновете храна с изтекъл срок на годност, която беше констатирана, че се предлага по Черноморието, със замърсените от изтичане на отходни канализации води в Черноморието, от бурното развитие на алкохолния туризъм сред деца и младежи, което доведе до отрицателни публикации в чуждестранната преса за това, че в България няма власт в туризма. Стигна се и до катастрофата с изоставянето на руски туристи на две български летища през месец септември, и липсата на реакция у министерство управлявано от г-н Трайков, по отношение защита на икономическите интереси на граждани, които бяха нарушени на територията на страна-член на ЕС. Това доведе до този значителен спад в пристигането на руски туристи, а също така и в забавеното издаване на визи на руския пазар като цяло. Този удар върху доброто име на българския туризъм, по който нямаше адекватна реакция от българското МИЕТ като цяло оставиха едно негативно впечатление от иначе добрия старт, свързан със заделянето на повече средства за реклама. В последна сметка специално на руския пазар те се обърнаха като антиреклама, тъй като точно в момента, в който руските туристи страдаха на българските летища – изоставени и без яснота какво ще стане, в Русия течеше реклама за България, която не се приемаше еднозначно.
Фокус: В частност за този зимен туристически сезон, който е към края си – доколко може да го определим като успешен?
Румен Драганов: Зимният туристически сезон имаше изключителен успех на Банско, където има увеличение от над 150 % по отношение на пристиганията. Банско ще продължи да се развива като балкански и европейски ски център. В същото време близко до нулата са туристите на Витоша, която беше спряна като зимна туристическа дестинация и това унищожава успехите, които можехме да имаме през този зимен сезон. В месец март независимо от изключително добрите условия за ски, зимните ни ски курорти са полупразни, Витоша не работи, което като цяло води до един спад от около 7 % към момента по отношение на зимния туризъм от началото на 2012 година досега.
Имаме едно силно забавяне на бизнес туризма. Голяма част от бизнес хотелите в София и в другите големи български градове имат спад по отношение на бизнес пътуванията от началото на годината.
Фокус: На какво се дължи спадът в бизнес пътуванията?
Румен Драганов: Причините са в две направления – от една страна това е икономическата криза и намаляването на бизнес активността като цяло и от друга страна на затварянето на пътната инфраструктура през зимата, сумарно повече от десет дни.
Фокус: Какво показват записванията за летния туристически сезон?
Румен Драганов: Към момента очакванията за летния сезон като цяло са положителни. Току-що приключилата борса в Германия показва, че има интерес от германския пазар, има един лек ръст по отношение на записванията в България. Най-интересни са пазарите на Словакия и Полша, които бележат най-големи ръстове към момента за записване от чуждестранни туристи. Руският пазар стагнира, но като цяло ние очакваме един резултат, който няма да бъде по-лош от 2011 година. Това, което фактически е най-проблемно за прогнозирането на 2012 година, е какви събития ще продължат да се развиват в Близкия изток.
Фокус: Колко активни бяха българските туристи през зимния сезон и какво се очаква за летния?
Румен Драганов: Българските туристи бяха изключително активни през зимния сезон. Те бяха и туристите, които имаха най-голямо присъствие, както в Банско, независимо от тежките метеорологични условия и трудното пътуване, така и на другите курорти. Ограничаването на такъв зимен курорт като Витоша, действително води до намаляване на общите очаквания, които ние имахме към зимния сезон и влияе силно негативно по отношение на зимния ски туризъм. Проблемът „Витоша” трябва да бъде решен възможно най-бързо и най-скоро и никого повече да не се повтаря, тъй като той е един срам за българския зимен ски туризъм.
По отношение на летния туризъм очакваме малко по-засилен интерес на българите спрямо миналата година, тъй като се оказва, че спестяванията, които не се инвестират в икономиката по начина, по който се очакваше, се инвестират в почивки, пътувания и хранене. По тази причина прогнозираме едно по-интензивно пътуване на българите, още повече туристическият бранш очаква Министерство на финансите да приеме наредба по отношение на ваучерите за ваканция, по подобие на ваучерите за храна. От това се очаква поне 5 % ръст на заетостта на хотелската база в България, за сметка на интензивността на излизането на българи в чужбина.

Веселина ЙОРДАНОВА
18 март 2012 | 17:15 | Агенция "Фокус"

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL