SKI.BG > SKI in Bulgaria - http://www.ski.bg

. news BFSki : Проведе се Общо събрание на Българската федерация по ски - 17 September 2020 - 16:25

БФСКИ. Годишното общо събрание на членовете на Българската федерация по ски се проведе днес, 17.09.2020 г., в сградата на ММС (Спортната палата) в София. Участие взеха клубовете, които са членове на БФСки, като бяха спазени и всички противоепидемични мерки. Водещ на събранието беше Пепа Мицева, генерален секретар на федерацията.

Председателят на БФСки Цеко Минев запозна участниците с отчета на федерацията за изминалата година. Общото събрание го прие единодушно. Приет беше и годишния счетоводен отчет на федерацията за 2019-а и доклада на експерт-счетоводителя. Членовете на Общото събрание освободиха от отговорност Председателя и членовете на УС за дейността през отчетния период. Избран бе експерт счетоводител за отчетната 2020 г.

Зам.председателят на БФСки Георги Бобев запозна членовете на Общото събрание с проекта за бюджет на федерацията за 2020 г.

Членовете на общото събрание дискутираха и различни въпроси, касаещи календара от състезания за предстоящият сезон, възстановяване на нормалният ритъм на работа на отделните спортове и възможности за по-чести срещи на клубовете с ръководството на федерацията.

Пламен Вълков
пресаташе на БФСки

 [xt] ski

Return

Powered by [xt] , PHP & MySQL