SKI.BG > SKI in Bulgaria - http://www.ski.bg

. news BFSki : БФСки проведе годишното си Общо събрание за 2021 г. - 22 June 2021 - 16:13

БФСКИ ОБЩО СЪБРАНИЕ. Българската федерация по ски проведе днес годишното си Общо събрание. Участие в него взеха 18 клуба. Събранието бе ръководено от г-жа Пепа Мицева, генерален секретар на БФСки.
Президентът на БФСки и член на Съвета на ФИС г-н Цеко Минев поздрави участниците и разказа как федерацията е успяла да се справи с всички предизвикателства през последната година в условията на световна пандемия.

Участващите клубове приеха единодушно отчета на Управителния съвет за 2020 г. Представен бе и годишният счетоводен отчет на федерацията изготвен от експерт-счетоводител. Той също бе приет единодушно, както и бе гласувано освобождаването от отговорност на Председателя и членовете на УС през отчетения период. Участниците в общото събрание избраха и сертифициран одитор за отчетната 2021 г. Приет бе и бюджета на федерацията за 2021 г.

В точка разни бяха обсъдени възможностите развитие и запазване на треньорските кадри в зимните спортове. Взето бе решение клубовете да предложат варианта за даване на възможности на младите треньори, които завършват НСА, да започнат работа и да останат верни на белите спортове.

„Трябва да направим възможното завършващите НСА с треньорска специалност от направленията на БФСки да имат сигурно бъдеще в ски спорта", заяви президентът на БФСки.

Според г-н Георги Бобев, вицепрезидент на федерацията, ако не се обърне внимание на този сериозен проблем рискуваме до няколко години да няма кой да работи в клубовете.

Клубовете обърнаха отново внимание на проблема с липсата на решение за бъдещето на Витоша, което сериозно спъва работата с младите таланти в белите спортове. 

Пламен Вълков
пресаташе на БФСки

 [xt] ski

Return

Powered by [xt] , PHP & MySQL