SKI.BG
     Понеделник, 20 Май 2024
[english version] english version
FIS World Snow Day Sofia 2022
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКИ
FIS World Snow Day Sofia 2021
FIS World Snow Day Sofia 2020
FIS World Snow Day Sofia 2012
ЕДИН СКИ ДЕН НА.. фотогалерии
World Skitest
SKI.BG partner > Yourski.RU
SKI.BG PHOTO GALLERY
СКИ в България > СКИ порталът!
 
FIS Alpine World Ski Cup Bansko 2009 LIVE
СПОНСОРИ на БФСки
Националният Ски Отбор
NOKIA Snowboard FIS World Cup Big Air Sofia 2007
 
СКИ в България > СКИ порталът!
. УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА И ПРАВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
 

SKI.BG > условия за ползване

Цялото съдържание на този сайт – дизайн, текст, категории, фотография, видео, мултимедия и всичко останало, освен ако върху него изрично не е отбелязано друго, е собственост на фирма ХТ ЕООД и се защитава от „Закон за авторското право и сродните му права” и международните закони на авторско право. Вие имате право да ползвате услугите и продуктите от  SKI.BG така, както те са предложени за ползване. Нямате право да копирате текст, страници, данни, софтуер, списъци, фотография, видео, мултимедия или друга информация от този сайт по друг освен предложения начин.

Имате право да копирате и/или принтирате единствено изображението видимо на Вашия монитор и да го използвате за лични нужди. Нямате право да го използвате с комерсиални и/или обществени цели под каквато и да е форма и/или да го интегрирате под никаква мултимедийна форма, печатно издание, онлайн услуга или каквато и да е друга форма без изрично писмено разрешение от ХТ ЕООД, описано и подписано в договор между нас.

Нямате право на неоторизиран достъп до SKI.BG или на опити за такъв достъп.

Нямате право да продавате, препродавате, подарявате или предоставяте на трети лица под каквато и да е форма данни и/или материали от SKI.BG, освен ако това не е изрично упоменато в подписан договор между нас.

Вие имате право да запазите линкове към SKI.BG във вашия браузър.

ХТ ЕООД си запазва правото за промяна и актуализация на информацията публикувана на SKI.BG. За точността и пълнотата на информацията в SKI.BG не се поема гаранция.

Всички данни на SKI.BG са предоставени само за съпоставяне и ориентиране!  Вие носите цялата отговорност и риск в случай, че използвате данните за други цели!

Опитите за изтеглянето и/или изтеглянето на директориите и съдържанието на SKI.BG е забранено и ще бъде преследвано от нас до пълно изчерпване на правните средства.

***

SKI.BG > СКИ в България - Условия за употреба и правни ограничения

ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ ("САЙТ"), МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА ("УСЛОВИЯ"). ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВИЕ НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ. ТЕЗИ УСЛОВИЯ РЪКОВОДЯТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС НА САЙТА, НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ (КАТО ТЕКСТ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ГРАФИКА, ИЛИ СНИМКИ), КОИТО “SKI.BG > СКИ в България” (ОБОБЩЕНО "SKI.BG") МОГАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА (ОБОБЩЕНО, "МАТЕРИАЛИ") И НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, КОИТО SKI.BG МОЖЕ ДА ОСИГУРИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА (ОБОБЩЕНО, "УСЛУГИ"). В ТЕЗИ УСЛОВИЯ САЙТЪТ, МАТЕРИАЛИТЕ И УСЛУГИТЕ СЕ НАРИЧАТ ОБОБЩЕНО "УЕБСАЙТОВЕ НА SKI.BG".

Използване на Уебсайтове на SKI.BG

Освен както е указано в “Други съглашения; софтуер, услуги или достъп” по-долу, SKI.BG ви упълномощава да използвате Уебсайтове на SKI.BG само за свои лични, нетърговски цели. Строго се забранява използването на Уебсайтове на SKI.BG за всякакви обществени или търговски цели (включително, без ограничение, на друг сайт или чрез свързана в мрежа компютърна среда). Ако правите копия на някои от Материалите, вие трябва да запазите върху такива копия всички съдържащи се в Материалите бележки за авторски права и други права на собственост. Вие нямате право да променяте, показвате публично, използвате публично или разпространявате Материалите. В отношенията между вас и SKI.BG, SKI.BG притежава Уебсайтовете на SKI.BG. Уебсайтовете на SKI.BG са защитени от законите в Република България (РБ) и международните закони за авторски права. Всяко неправомерно използване на Уебсайтовете на SKI.BG може да нарушава законите за авторските права, търговските марки и други закони.

Цитиране на източника
Използване на фотография

При използване на текст и/или фотография от www.ski.bg е задължително цитирането на източника WWW.SKI.BG !

Достъп

Вие носите отговорност за получаването и поддържането на цялото оборудване и услугите, които са необходими за достъп до Уебсайтовете на SKI.BG и използване на същите, а така също и за плащане на съответните такси. Когато се регистрирате за откриване на акаунт някъде в Уебсайтовете на SKI.BG или когато се свързвате с SKI.BG чрез Уебсайтовете на SKI.BG за получаване на продукти или услуги, SKI.BG може да събира определена лична информация за вас. Използването на такава информация от SKI.BG се ръководи от положенията на Онлайн Декларацията за поверителност на SKI.BG за Сайта. Вие се съгласявате да осигурите достоверна, точна, актуална и пълна информация (и докато продължавате да използвате вашия акаунт в Уебсайтове на SKI.BG, да актуализирате тази информация, за да я поддържате достоверна, точна, актуална и пълна). Вие сте отговорни за поддържане на поверителността на вашата парола за Уебсайтове на SKI.BG и единствено вие носите отговорност за всички действия, които се извършват чрез вашата парола. Вие се съгласявате да уведомите незабавно SKI.BG в случай на неправомерно използване на вашата парола и за всякакво друго нарушаване на сигурността, свързано с Уебсайтовете на SKI.BG. SKI.BG си запазва правото де поиска да смените вашата парола в случай на възникване на подозрения у SKI.BG за това, че вашата парола вече не е надеждна. Достъпът до Уебсайтове на SKI.BG, предоставен съгласно други отделно сключени съглашения между SKI.BG и Вас, ще замести съдържащите се в този Раздел условия.

Забранена употреба

Вие се съгласявате да не използвате Уебсайтове на SKI.BG (включително, без ограничение, всякакви Материали или Услуги, които можете да получавате чрез използване на Уебсайтове на SKI.BG):  (a) по начин, който нарушава някакъв местен, национален, чужд или международен законодателен акт, норма, принцип, разпореждане, съглашение или друг закон (всеки “Закон”);  (b) за проследяване, притеснение или нанасяне на вреда на друго лице;  (c) за да се представяте за друго лице или субект или по друг начин да представяте в лъжлива светлина вашето участие чрез лице или субект; или (d) за препятстване или нарушаване на Уебсайтове на SKI.BG или сървъри, или мрежи, свързани с Уебсайтове на SKI.BG.  Освен това се съгласявате да не (x) използвате никакви методи за добиване на информация, роботи или други методи за събиране или извличане на информация във връзка с Уебсайтовете на SKI.BG; или (y) да се опитвате да получите неправомерен достъп до каквато и да било част от Уебсайтовете на SKI.BG или някакви други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с Уебсайтовете на SKI.BG, без значение дали чрез хакерство, добиване на пароли или с каквито и да било други средства.

Прекратяване

 Освен както е указано в “Други съглашения; софтуер, услуги или достъп” по-долу, SKI.BG може да прекрати, преустанови или промени вашата регистрация в или достъп до всички или част от Уебсайтовете на SKI.BG без предупреждение, по всяко време и поради всякаква причина. Вие можете да прекратите вашето участие в и достъп до Уебсайтовете на SKI.BG по всяко време. В случай че нарушите някое от тези Условия, правото ви да използвате Уебсайтовете на SKI.BG се прекратява автоматично и вие трябва незабавно да унищожите всякакви свалени или отпечатани Материали (и всякакви копия на същите).

Права и отговорности

WEB СТРАНИЦИТЕ НА SKI.BG СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА" И "С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ", И ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО И РАБОТАТА НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА SKI.BG СЕ ПОЕМА ОТ ВАС. АКО МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ СЕ ОКАЖАТ ДЕФЕКТНИ, ВИЕ, А НЕ SKI.BG, ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ. SKI.BG ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРЕКИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА SKI.BG (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО, ПРИГОДНОСТ ЗА СПЕЦИФИЧНА УПОТРЕБА ИЛИ ЦЕЛ, НАИМЕНОВАНИЕ И НЕ-НАРУШЕНИЕ НА ПРАВАТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ). БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ГОРНОТО, SKI.BG НЕ ПОЕМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ НЕГОВИТЕ WEB СТРАНИЦИ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЧЕ ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСВАЕМИ, СВОЕВРЕМЕННИ, БЕЗОПАСНИ И ЛИШЕНИ ОТ ГРЕШКИ, ИЛИ ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ В WEB СТРАНИЦИТЕ НА SKI.BG ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ. SKI.BG НЕ ПОЕМА ГАРАНЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЕГОВИТЕ WEB СТРАНИЦИ ИЛИ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА КАКВАТО И ДА БИЛО ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ WEB СТРАНИЦИТЕ НА SKI.BG. НИКАКЪВ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА УСТНИ ИЛИ СА В ПИСМЕНА ФОРМА, ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ЧРЕЗ WEB СТРАНИЦИТЕ НА SKI.BG ИЛИ ОТ SKI.BG, НЕЙНИ ГЛАВНИ КОМПАНИИ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ КОМПАНИИ-ПАРТНЬОРИ, ИЛИ НЕЙНИ ИЛИ ТЕХНИ ДОСТАВЧИЦИ (ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ ИЛИ АГЕНТИ НА ТАКИВА СУБЕКТИ) (ОБОБЩЕНО “СТРАНИ НА SKI.BG”) НЯМА ДА ПОРАЖДАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ. SKI.BG ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ СПРАВЕДЛИВИ КОМПЕНСАЦИИ.

Ограничение на отговорността

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НИКОЯ ОТ СТРАНИТЕ НА SKI.BG НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (A) КАКВИТО И ДА БИЛО НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ КОМПЕНСАЦИОННИ ВРЕДИ ИЛИ (B) ВСЯКАКВИ ВРЕДИ, НАДВИШАВАЩИ СТО БЪЛГАРСКИ ЛЕВА /ЩАТСКИ ($100.00 на САЩ) ДОЛАРА/ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ТАКИВА, КОИТО СА РЕЗУЛТАТ ОТ ЗАГУБА НА ДОХОДИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ПРЕСТИЖ, ЗАГУБА НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С WEB СТРАНИЦИТЕ НА SKI.BG (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, УПОТРЕБА, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB СТРАНИЦИТЕ НА SKI.BG), НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕЗИ ВРЕДИ СА ВЪЗОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ ПРЕДМЕТ НА ИСК, ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ ИЛИ НЯКАКВА ДРУГА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО, ДОРИ АКО СТРАНАТА НА SKI.BG Е БИЛА ИНФОРМИРАНА (ИЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЕ) ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ.

Изключения и ограничения

Някои законодателства не допускат изключването на някои гаранции или ограничаване, или изключване на отговорност за някои вреди. Във връзка с това, някои от горните откази от отговорност и ограничения на отговорността, могат да не се отнасят за вас. Степента до която, в следствие на приложимия закон, всяка Страна на SKI.BG не може да отхвърля всяка подразбираща се гаранция или да ограничава своите отговорности, сферата и продължителността на такава гаранция, а така също и степента на отговорност на Страната на SKI.BG, ще бъде минимално допустимата съгласно приложимия закон.

Други съглашения; софтуер, услуги или достъп

SKI.BG може да осигурява продукти (като хардуер и софтуер), услуги (като поддръжка и ремонт на хардуер или поддръжка и инсталация на софтуер, или обучение) или достъп до Уебсайтовете на SKI.BG при условията на отделно съглашение между вас и SKI.BG (всяко, “Друго Съглашение”). Задълженията на SKI.BG по отношение на всеки продукт, услуга или достъп, възникващи съгласно всяко Друго съглашение ще се ръководят единствено от Другото съглашение, в което се осигурява такъв продукт или услуга и тези Условия няма да се вземат под внимание или да се тълкуват за промяна на такива Други съглашения.

Например, употребата на софтуера, който е достъпен за сваляне от Уебсайтовете на SKI.BG ("Софтуер"), се определя от условията на лицензионно споразумение с крайния потребител, ако има такова, което върви заедно или е включено в софтуера ("Лицензионно споразумение"). Нямате право да инсталирате никакъв Софтуер, който е придружен от или включва Лицензионно споразумение, освен ако сте приели условията на Лицензионното споразумение. Ако Софтуерът не се съпровожда от лицензионно споразумение с крайния потребител или то не е включено в него, тогава такъв Софтуер по силата на настоящото ще се приема за Материали и тези Условия ще управляват използването от вас на такъв софтуер. ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНЯВА ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА БИЛО СОФТУЕР, ОСВЕН АКО ТАКОВА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НЕ Е ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНО ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИОННОТО СЪГЛАШЕНИЕ, СЪПРОВОЖДАЩО ИЛИ ВКЛЮЧЕНО В ТАКЪВ СОФТУЕР.

Промени на Уебсайтове на SKI.BG

SKI.BG си запазва правото за промяна, временно спиране или прекратяване на Уебсайтове на SKI.BG по всяко време без да ви предупреждава. Например, SKI.BG може да прави промени в Материалите и/или Услугите, или в продуктите и цените по всяко време, без предупреждение. Материалите и Услугите може да са остарели и SKI.BG въобще не се ангажира с тяхната актуализация. Информацията, публикувана в даден Сайт, може да се отнася за продукти, програми или услуги, които не са налични във вашата страна. Обърнете се към местния търговски представител на SKI.BG за повече информация за наличните продукти, програми и услуги.

Информация от потребителите

Някои области от Уебсайтове на SKI.BG (т.е. "чатове" или зони за мнения на клиенти или зони за преглед) дават възможност за предоставяне на мнения, информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графика, видео, съобщения или други материали (всяка, “Информация от потребителя”). Чрез подаване на Информация от потребителя, вие предоставяте на SKI.BG неотменим, постоянен, преносим, неизключителен, изцяло платен, международен лиценз (с възможност за вторично лицензиране чрез множество нива) за

(а) използване, разпространение, възпроизвеждане, промяна, адаптиране, публикуване, превод, публично използване и показване на вашата Информация от потребителите (или на всяка нейна модификация), цялата или нейни части, във всякакъв формат или на всякакъв носител известен в момента или разработен в бъдеще и

(b) използване (и даване на разрешение за използване от други) на вашата Информация от потребителя по всякакъв начин и за всякаква цел (включително, без ограничение, за търговски цели), които SKI.BG счете за уместни (включително, без ограничение, включване на вашата Информация от потребителя или на нейни модификации, цялата или нейни части, в технология, продукт или услуга).

SKI.BG се запазва правото да показва реклами, свързани с Информация от потребителите и да използва Информацията от потребителите за рекламни и промоционални цели. SKI.BG може, но не е задължен, да прави предварителен преглед на Информацията от потребителите или да следи всяка област от Уебсайтовете на SKI.BG, през които могат да се подава Информация от потребителите. Вие се съгласявате, че сте еднолично отговорни за цялата ваша Информация от потребителите. SKI.BG не е длъжен да съхранява, показва или разпространява каквато и да било Информация от потребителите на или чрез своите Уебсайтове и може да премахне по всяко време или да откаже всяка Информация от потребителите по всякаква причина. SKI.BG не носи отговорност за каквато и да било загуба, кражба или увреждане на всякакъв вид Информация от потребителите. SKI.BG не желае да получава Информация от потребителите, която е конфиденциална. Вие разбирате и се съгласявате, че всяка Информация от потребителя ще се счита за неконфиденциална, без право на собственост и ще може да разкрива вашата Информация от потребителя на трети страни, без всякакво задължение за конфиденциалност от страна на получателя. SKI.BG не гарантира, че вие ще имате право да редактирате или изтривате всяка подадена от вас Информация от потребителя, чрез обръщение към SKI.BG или трета страна.

Чрез подаването на Информация от потребителя вие заявявате и гарантирате, че:

(a) вие сте най-малко на 12 години;

(b) вие имате всички необходими права във вашата Информация от потребителите (включително, без ограничение, всички права на аудио, видео или цифров запис и изпълнение, съдържащи се във вашата Информация от потребителите) или, алтернативно, вие сте придобили всички необходими права във вашата Информация от потребителите, които ви позволяват да предоставите на SKI.BG правата, които са описани във вашата Информация от потребителите.

(c) сте платили и ще плащате изцяло всички лицензионни такси, митнически такси и други финансови задължения, произтичащи от всяко използване или търговско приложение на вашата Информация от потребителите;

(d) вие сте лицето посочено и/или заявено във вашата Информация от потребителите или, алтернативно, вие сте получили разрешение от всяко лице (включително разрешение от родители или настойници за всяко лице под осемнадесет (18) години), което се появява или изявява във вашата Информация от потребителите, за предоставяне на описаните тук права на SKI.BG;

(e) вашата Информация от потребителите не нарушава авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна или друга интелектуална собственост, права на лична неприкосновеност или някакви други законови или морални права на всяка трета страна.

(f) вие доброволно се съгласявате да се откажете от всички "морални права", които можете да имате във вашата Информация от потребителя;

(g) не ви е известно съдържащата се информация във вашата Информация от потребителя да е невярна, неточна или подвеждаща;

(h) вашата Информация от потребителя не нарушава някакъв Закон (включително, но не ограничаващо се до, такъв отнасящ се за контрол на експорта, защита на потребителя, нелоялна конкуренция, против дискриминацията и за фалшива реклама);

(i) вашата Информация от потребителя не е и не може да се счита за клеветническа, опозоряваща, изразяваща ненавист, расистка, етническа, религиозна или за тенденциозна по друг начин, или агресивна, третираща незаконно или преследваща незаконно някакво лице, съдружие или корпорация, вулгарна, порнографска, непристойна или агресивна към личния живот на другите;

(j) вие не сте и няма да бъдете компенсирани или да ви бъде предоставено някакво възнаграждение от трета страна за предоставянето на вашата Информация от потребителя;

(k) вашата Информация от потребителя не включва материали от Уебсайт на трета страна или адреси, електронни адреси, информация за връзка или телефонни номера (различни от вашите);

(l) вашата Информация от потребителя не съдържа никакви вируси, "червеи", шпионски софтуер, рекламен софтуер или други потенциално вредни програми или файлове;

(m) вашата Информация от потребителя не съдържа никаква информация, която смятате за конфиденциална, предмет на собственост или лична; и

(n) вашата Информация от потребителя не съдържа или съставлява непоискана или неправомерна реклама, рекламни материали, нежелана поща, спам, писма за препращане, пирамидални схеми и всякаква друга форма на незаконно въздействие.

Препратки към Уебсайтове на трети страни

Препратките от Уебсайтовете на SKI.BG към Уебсайтове на трети страни са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от Уебсайтовете на SKI.BG. SKI.BG не е длъжен да преглежда такива Уебсайтове на трети страни, нито да контролира такива Уебсайтове на трети страни и не носи отговорност за такива Уебсайтове на трети страни (или продукти, услуги или налично в тях съдържание). Следователно, SKI.BG не препоръчва и не представя такива Уебсайтове на трети страни, нито информация, софтуер, продукти, услуги или материали в тях, както и резултати, които могат да бъдат получени от използването им. Ако решите да отидете на някои от Уебсайтовете на трети страни, към които има препратки от мрежата на SKI.BG, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

Препратки към този Сайт

Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други Уебсайтове, но само в съответствие със следващите условия и в съответствие с всички приложими закони.

При липса на писмено разрешение от SKI.BG, уебсайт, който има препратка към този Сайт:

(a) може да осъществява препратка, но няма да възпроизвежда никакви Материали (включително логото на SKI.BG);

(b) няма да създава рамки на браузъра или граници около всякакви Материали;

(c) няма да дава основание да се мисли, че SKI.BG поддържа такъв уебсайт или някакви продукти, услуги или съдържание, достъпни чрез такъв уебсайт;

(d) няма да представя погрешно отношенията си с SKI.BG;

(e) няма да представя невярна или подвеждаща информация за SKI.BG, негови продукти или услуги;

(f) няма да помества съдържание, което може да бъде тълкувано като обидно, агресивно или спорно; и

(g) ще помества само съдържание, което е подходящо за всички възрастови групи.

Търговски марки

SKI.BG и всякакво друго име, словосъчетание или лого на продукт или услуга, съдържащи се в Уебсайтовете на SKI.BG, са търговски марки на ХТ ЕООД и на неговите доставчици или лицензодатели и не могат да се копират, имитират или използват цялостно или на части, без предварителното писмено разрешение на ХТ ЕООД или на собственика на съответната търговска марка. Притежанието на такива търговски марки и свързаната с тях репутация остава на ХТ ЕООД или на собственика на съответната търговска марка. Не можете да използвате никакви мета тагове или някакъв "скрит текст", използващ име, търговска марка или име, или услуга на SKI.BG без предварително писмено разрешение на ХТ ЕООД. Освен това, изгледът и оформлението на Сайта (включително всички заглавия на страници, специализирана графика, бутони на иконки и шрифтове) са знак за обслужване, търговска марка и/или фирмен стил на SKI.BG и не могат да се копират, имитират или използват (цялостно или на части), без предварителното писмено разрешение на ХТ ЕООД. Обръщението към някакви продукти, услуги, процеси или друга информация чрез търговско наименование, търговска марка или по друг начин не представлява или не предполага поддръжка, спонсорство или препоръка на същите от страна на SKI.BG;

Без да се ограничава приложимостта на горното:

(a) SKI.BG е запазена марка собственост на ХТ ЕООД;

(b) Логото на “Българска федерация по ски” /БФСки/ е собственост на Българска федерация по ски;

(c) Логото на FIS е собственост на FIS;

(d) Логото на “Български ски пул” е собственост на Български ски пул ООД;

(e) Логата на Mtel, Audi, FiBank, Nescafe, Generali и Bansko са собственост съответно на компаниите Мтел АД.., Audi AG.., Първа инвестиционна банка АД, Nestle.., Generali.. и Юлен АД;

(f) Логото на World Ski test е собственост на Bruegler&Bruegler KG;

(g) Логото на ispo и ispo BrandNewAward е собственост на Messe München GmbH;

(h) Логото на TAG Heuer е собственост на TAG Heuer;

(i) СКИ&БОРД е запазена марка на Български ски пул ООД;

Международни и свързани с експорта въпроси

ХТ ЕООД управлява този Сайт от офисите си в София, България. SKI.BG не декларира, че материалите или услугите в Уебсайтовете на SKI.BG са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. В случай че решите да осъществите достъп до Уебсайтовете на SKI.BG от място извън България, вие правите това по ваша собствена инициатива и носите отговорност за съответствието с приложимото законодателство. Вие се съгласявате да се съобразявате с всички ограничения за експорт и реекспорт и с правилата на Министерството на търговията и с други агенции на РБ и на агенции и органи на други страни, свързани с използването от вас на Уебсайтовете на SKI.BG и да не нарушавате закони чрез трансфер или разрешаване на трансфер на всякакви Материали на страни, за които това е забранено или в нарушение на други закони по някакъв друг начин. В частност, но без ограничение, Материалите не могат да бъдат експортирани или реекспортирани в нарушение на някакви закони (а) в страни с наложено от ООН и ЕС ембарго (b) към всеки в списъка на РБ и ЕС за Отказ на поръчки. При използването на всякакви Материали, предмет на подобни ограничения и правила, вие заявявате и гарантирате, че не се намирате в, не сте под контрола на и не сте жител или пребиваващ в някоя от тези страни и не сте в такъв списък.

Компенсация

Вие се съгласявате да компенсирате, защитавате и предпазвате от вреди Страните на SKI.BG от и срещу всички претенции, отговорности, вреди, загуби, издръжки, разходи или такси (включително разумни такси за юридически услуги), с които могат да се сблъскат тези страни в резултат от вашето (или на някой, който използва вашия акаунт) нарушение на тези условия. SKI.BG си запазва правото да поеме изключителната защита и контрол на всички въпроси, които биха били предмет на компенсация от ваша страна и в такъв случай вие се съгласявате да сътрудничите на SKI.BG за защита от подобна претенция.

Електронни комуникации

Когато посещавате Сайта или изпращате електронни съобщения на SKI.BG, вие комуникирате с SKI.BG по електронен път. Ние можем да ви отговорим чрез електронно съобщение или чрез изпращане на уведомления на Сайта. Вие се съгласявате, че такива уведомления, разгласяване и други комуникации, които SKI.BG осигурява за вас по електронен път, удовлетворяват всякакви законови изисквания за писмената форма на такива комуникации.

Общи

Тези Условия, заедно с някои допълнителни условия, с които се съгласявате когато използвате отделни елементи на Уебсайтовете на SKI.BG, представляват цялото, изключително и окончателно изложение на съглашението между вас и SKI.BG за предмета на същото и заменят всички предишни съглашения или преговори между вас и SKI.BG за този предмет. Страните на SKI.BG са получатели трета страна по отношение на положенията в тези Условия, които са насочени към тях. Тези Условия и отношенията между вас и SKI.BG ще се ръководят от законите на Република България, приложени към сключените съглашения, въведени в и изпълнявани изцяло в Република България, независимо от вашето сегашно местожителство. Всички правови спорове, произтичащи от или свързани с тези Условия или с използването на Уебсайтовете на SKI.BG от вас, ще бъдат внесени в съдилища, намиращи се в Република България и с настоящото вие безотказно приемате изключителната персонална юрисдикция на такива съдилища за такава цел. Ако SKI.BG не упражни или приложи някакво право или положение от тези Условия, това не представлява отказ от такова право или положение. Ако даден съд с компетентна юрисдикция установи, че някакво положение от тези Условия е невалидно, вие въпреки това се съгласявате, че съдът трябва да се опита да повлияе за изпълнение на намеренията на SKI.BG и вашите намерения по отразения в положението начин и че останалите положения от тези Условия остават да действат с пълна сила. Заглавията на параграфите в тези Условия са само за удобство и нямат законова или договорна сила. Тези условия ще останат в пълна сила, независимо от всяко прекратяване на използването от вас на Уебсайтовете на SKI.BG. Тези условия ще се интерпретират без прилагане на някакво ограничително тълкуване в полза или срещу вас или SKI.BG. Тези условия и всякакви права и лицензи, предоставени по силата на настоящото, не могат да се предават или присъждат от вас, но могат да се присъждат от SKI.BG без ограничение.

Изменение на тези Условия

По свое еднолично и абсолютно усмотрение SKI.BG може да променя тези Условия от време на време. SKI.BG ще изпраща уведомление за такива промени на съответния Сайт. Ако вие имате нещо против такива промени, вашият единствен ход ще бъде да прекратите използването на Уебсайтовете на SKI.BG. Продължаващото използване на Уебсайтовете на SKI.BG след уведомлението за всякакви подобни промени, ще покаже вашето потвърждение на тези промени и вашето съгласие за обвързване с условията и положенията на същите. Някои положения на тези Условия могат да бъдат заместени от изрично обозначени правни бележки или условия, намиращи се на специални страници на Уебсайтовете на SKI.BG и при такива обстоятелства изрично обозначената правна бележка или условие ще се считат за включени в тези Условия и за заместващи положенията в тези Условия, които са обозначени като замествани.

Преработено Януари 2011 г.

 
 
 
 
© 2002-2019, SKI.BG > www.ski.bg > www.skibg.com > SKI.BG > СКИ в България > СКИ Порталът! All rights reserved. Всички права запазени. Terms & Conditions - Условия за ползване. Powered by [xt]. нагоре